1. FBS broker >
 2. Blog >
 3. Enflasyon Neden Bu Kadar Yüksek? FBS Uzmanları Açıklıyor
2023-02-28 • Güncellendi

Enflasyon Neden Bu Kadar Yüksek? FBS Uzmanları Açıklıyor

cover.png

Son zamanlarda sevdiğiniz ürünlerin fiyatlarının oldukça arttığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, dünyanın her yerindeki ülkelerin ekonomilerini etkileyen inanılmaz derecede yüksek enflasyon oranlarıdır.

Bu makalede enflasyonun ne olduğunu, neden var olduğunu, ortalama tüketiciler için ne gibi sonuçları olabileceğini ve 2022'de enflasyona neyin neden olduğunu öğreneceğiz.

Önemli Çıkarımlar

 • Enflasyon, nüfusun daha az satın almasına neden olan ürün fiyatlarının artışını ifade eder.
 • Enflasyon, belirli ürünlere olan yüksek talep, malzeme fiyatlarındaki artış, para biriminin devalüasyonu, devlet politikaları ve diğer koşullardan kaynaklanabilir.
 • Düşük enflasyon ekonominin büyümesine yardımcı olurken, yüksek enflasyon tüketicilerin satın alma gücünü azaltır ve ekonomik durgunluğa yol açabilir.
 • 2022'nin mevcut küresel enflasyonu, COVID-19 salgını ve Ukrayna'daki jeopolitik krizin ardından gerçekleşti.

Enflasyon nedir?

Enflasyon, ürün ve hizmetlerin fiyatlarında zaman içinde satın alma gücünün kaybına neden olan artışları tanımlamak için kullanılan ekonomik bir terimdir. Enflasyon, bir ülke ekonomisinin belirli bir zaman diliminde ne kadar değiştiğini ve söz konusu değişikliğin ülke nüfusunun finansal refahını etkileyip etkilemediğini göstermesi açısından önemli bir göstergedir.

Tipik olarak enflasyon, bir yıl içindeki fiyat artış oranını gösteren bir yüzde olarak ifade edilir. Genel olarak enflasyon, belirli bir ürün ve hizmet sepetinin cari fiyatı hakkında veri toplayan bir devlet kurumu tarafından hesaplanır. Bu sepet normalde gıda, doğalgaz, giyim, ilaç, enerji, ipotek ödemeleri vb. içerir, ancak içeriği belirli bir ürünün fiyatının volatilitesine bağlı olarak değişebilir. Acente her ay fiyatlar hakkında bilgi toplar ve ardından ürün sepetinin ortalama maliyetini aynı sepetin bir önceki aya göre maliyetine böler.

Bu yılki istatistikler, Ekim 2022'de ABD'de 100$'ın, Ekim 2021'de 92.81$ olan aynı ürün sepetini satın alabileceğini gösteriyor, bu da enflasyonun geçen yıldan bu yana önemli ölçüde arttığına işaret ediyor.

CREATIVE-784-3.png

Enflasyonun Başlıca Nedenleri

Enflasyon oranını etkileyebilecek birkaç ana neden vardır.

 • Yüksek talep, düşük arz. Nüfusun belirli ürün ve hizmetlere olan talebi çok fazla arttığında, ekonomide yeterince arz olmayabilir. Bu da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturarak enflasyona neden olur. Bunun bir örneği, fiyatlardaki genel artışın ve tedarik zinciri sorunlarının bu temel ürünün fiyatlarının fırlamasına neden olduğu 2022'deki ABD bebek maması kıtlığı olabilir.
 • Yüksek maliyet, yüksek fiyat. Ürünleri üretmek için gerekli malzemelerin maliyeti arttığında, bu ürünlerin fiyatları da artar. Örneğin, kereste maliyetindeki %400'lük artış, ev fiyatlarının da yükselmesine neden olarak, mevcut konut krizinin ABD emlak piyasasına hakim olmasına neden oldu.
 • Para devalüasyonu. Bir ülke para biriminde devalüasyon yaşadığında, döviz kuru düşer ve bu da para birimi için daha düşük değerlerle sonuçlanır. Bu, diğer ülkeler için iyi bir haberdir, çünkü bu ülkeden ihraç ürünlerini satın almak daha ucuz hale gelir. Ancak yurt dışından ithal edilen ürünlere halkın artık gücü yetmez, bu da vatandaşları yerli ürünleri almaya teşvik eder.
 • Artan para arzı. Para arzı hakkında konuştuğumuzda, nakit, bakiyeler ve banka hesapları dahil olmak üzere ülkede dolaşan toplam para miktarını kastediyoruz. Eğer para arzı artarsa, talep ürün arzını aşabileceğinden, ürün kıtlığına yol açabilir.
 • Artan maaşlar. Maaşlar arttığında, işçilik maliyeti de artar, bu da işletmelerin gelirlerini korumak için ürünlerin fiyatını düzenlemek zorunda oldukları anlamına gelir. Ayrıca artan maaşlar, nüfusun satın alma gücünün de artması anlamına gelmekte, bazı ürünlere olan talebin fırlamasına ve arz azlığı nedeniyle fiyatların yükselmesine neden olmaktadır.
 • Eyalet politikaları. Bazen hükümet, ürünlerin fiyatlarının artmasına neden olabilecek politikalar ve düzenlemeler çıkarır. Bu tür politikalar, tüketicilerin daha fazla ürün satın almasına ve fiyatların yükselmesine neden olan vergi sübvansiyonlarını ve düşük faiz oranlarını içerebilir.

Enflasyon: Yararları ve Zararları

Enflasyon her zaman kötü değildir. Düşük enflasyon oranı (~%2) insanları daha fazla satın almaya teşvik ettiği için aslında çok iyi bir şeydir. Enflasyonun birkaç faydası vardır:

 • Ekonomik büyüme. Enflasyon her zaman bir ülkenin ekonomisi yükselirken gerçekleşir. Fiyatların ve maaşların artması, işletmelerin daha fazla para kazanmasına yardımcı olur, bu da ekonomiyi ileriye götürür ve ekonomik refah dönemini uzatır.
 • Maaş düzenlemesi. Ürün fiyatları yükseldiğinde, çalışanlar yeni harcamalarla mücadele etmek için zam beklemeye başlar. İşletmeler, daha yüksek bir ücret için ayrılmamalarını sağlamak için personelinin maaşlarını düzenlemek zorundadır. Bu aynı zamanda işverenlerin iyi performans gösteren çalışanları teşvik etmelerine yardımcı olur ve işyerlerinde son derece üretken bir ortam yaratır.
 • Fiyat düzenlemesi. İnsanlar daha fazla harcanabilir gelir elde ettiklerinde, daha fazla satın alma eğilimi gösterirler. Bu, işletmelere artan taleple mücadele etmek için ürünlerinin fiyatını düzenleme fırsatı verir ve tüketiciler için daha kaliteli ürünler üretmelerine olanak tanır.
 • Borcun gerçek değerini azaltma. Fiyatlar ve maaşlar yükseldiğinde, insanların zaten sahip olduğu borçlar değerini kaybeder. Hükümetler ayrıca, vatandaşlarının borçlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan faiz oranlarını düşürmek için sıklıkla teşvikler uygular.
 • Deflasyondan daha iyi olması. Para biriminin değeri düştüğünde deflasyon meydana gelebilir. Bu da ürün fiyatlarının düşmesine neden olur çünkü tüketiciler başka türlü ürünü satın alamayabilir. Sonunda, mal üretmek artık kârlı olmayabilir, bu da ekonomik bir durgunluğa yol açar.

Ancak enflasyon yüksek olduğunda, tıpkı şimdi olduğu gibi, birçok sorun yaratır.

 1. Maaşlar fiyatlardaki artışa göre ayarlanmadığında, insanlar harcanabilir gelirlerini ve birikimlerini temel ürünleri satın almak için kullanmak zorunda kalır. Bu, bir ülkenin ekonomik büyümesini yavaşlatan para biriktirme ve yatırım yapma potansiyellerini azaltır.
 2. Yüksek enflasyon ürün fiyatlarının artmasına neden olur. Bu, ülkenin ürünlerini küresel pazarda rekabet edemez hale getirir, bu da ülke nüfusu aynı ürünleri karşılamaya çalışırken daha az ihracata yol açar.
 3. Enflasyon, devlet tahvillerinin değerini düşürerek yatırımcıların daha fazla tazminat talep etmesine neden olabilir. Bunun tek yolu vatandaşın borç faizini artırmak, onların alım gücünü daha da kısmaktır.
 4. Yüksek enflasyon, hanehalklarının gerçek gelirlerini düşürür, bu da gelir eşitsizliğini yalnızca şiddetlendirir ve üst ve alt gelir sınıfları arasında daha büyük bir uçurum yaratır.
 5. Enflasyonla mücadele etmek zordur ve hükümetlerin almaya karar verdiği önlemler kısa süreli işsizliğe ve hatta ekonomik durgunluğa yol açabilir.

CREATIVE-784-2-1.png

Enflasyon Şu Anda Neden Bu Kadar Yüksek?

Avustralya

%7.3 (1990'dan bu yana en yüksek değer)

Fransa

%5.8 (1985'ten bu yana en yüksek değer)

Almanya

%7.9 (1990'dan bu yana en yüksek değer)

İtalya

%8 (1986'dan bu yana en yüksek değer)

Birleşik Krallık

%9.4 (1982'den bu yana en yüksek değer)

ABD

%9.1 (1981'den bu yana en yüksek değer)

Dünyanın dört bir yanından gelen veriler, bu yılki enflasyonun 1980'lerden bu yana ilk kez yeni bir rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor. Tablodan da görebileceğiniz gibi, bu sefer tüm dünyada birden fazla ülkeye yayılıyor. Bunun birden çok nedeni vardır.

COVID-19

Pandemi, 2020'de ve 2021'in büyük bölümünde tam bir kaosa neden oldu ve şimdi dünya bunun ekonomik sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor. Talepteki volatilite, fabrikaların kapanması, tedarik zincirlerindeki aksama, nüfusun birikmiş tasarrufları nedeniyle artan para arzı artık temel ve temel olmayan ürünlerin fiyatlarının önemli ölçüde artmasına neden olur. Sektörler ciddi hammadde kıtlığı yaşar ve bu da mal üretiminde gecikmelere neden olur.

Ekonomik aktivite büyümesi

COVID-19'dan sonra, ekonomik sektör nihayet yeniden gelişmeye başlıyor. Kısıtlamalar hafifledi, böylece işletmeler yeniden çalışmaya başladı, bu da malzeme talebini ve fiyatlarını yükseltti.

Rusya-Ukrayna savaşı

Devam eden çatışma tüm dünyayı sarstı ve çoğu ülkenin ekonomisinde sorunlara neden oldu. Bunun nedeni, Rusya'nın en büyük petrol ve doğalgaz ihracatçılarından biri olması ve mevcut Avrupa ve ABD yaptırımlarının küresel doğal kaynakların arzının önemli ölçüde tükenmesine neden olmasıdır. Dahası, her iki ülke de dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından ikisi. Savaş, durumu hafifletmek için sayısız girişime rağmen gıda arzında kesintilere ve fiyatların artmasına neden oluyor.

Sonuç

Enflasyonun ekonomi üzerinde olumlu bir etkisi olsa da, mevcut enflasyon çok endişe verici bir olgudur çünkü hükümetlerin kontrolü dışındaki birçok faktörden kaynaklanır. Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için merkez bankaları kilit faiz oranlarını yükseltmeye çalışabilir. Bu teorik olarak insanların ve şirketlerin daha az para ödünç almasına ve harcamasına neden olarak ürünlerin fiyatlarını yavaş yavaş aşağı çekebilir. Ancak doğal kaynaklar krizine bir çözüm bulunmazsa, küresel ekonomi başka bir durgunluğa girebilir.

SSS

Enflasyon şu anda ne kadar kötü durumda?

2022'de enflasyon 1980'lerden bu yana yeni bir rekora ulaştı. ABD'de mevcut enflasyon oranı %9.1 ile 1981'den beri en yüksek seviyede.

Enflasyon neden gerçekleşir?

Enflasyonun şu anda var olmasının nedenleri, COVID-19 salgını sonrası ürün üretimi ve arzında yaşanan sorunlar, salgın sonrası ürünlere olan yüksek talep ve Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştır.

Enflasyona ne sebep oluyor?

Enflasyon, ürün ve hizmetlerin fiyatları yükseldiğinde ortaya çıkar ve tüketicilerin eskisi kadar çok ürün satın almasını zorlaştırır. Şu anda, ürün üretimindeki gecikmeler ve küresel pazarda doğal kaynakların bulunmaması nedeniyle enflasyon yaşanıyor.

 • 34

Takım Ruhunu Hissedin

Veri toplama bildirimi

FBS bu web sitesini çalıştırmak için verilerinizin kaydını tutar. “Kabul Et” düğmesine basarak, Gizlilik politikamız kabul etmiş olursunuz.

Geri arama

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

Numarayı değiştir

Talebiniz kabul edildi.

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

u telefon numarası için bir sonraki geri arama talebi
sonra olabilir

Eğer acil bir sorununuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin
Canlı sohbet

İç hata. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Zaman kaybetmeyin - TDİ'nin ABD Dolarını ve kârı nasıl etkilediğini takip edin!

Yeni başlayanlar için Forex kitabı

Yeni Başlayanlar için Forex kitabı, işlem dünyasında size rehberlik edecektir.

Yeni başlayanlar için Forex kitabı

Yatırım yapmaya başlamak için en önemli bilgiler
E-posta adresinizi girin ve size ücretsiz bir Forex rehberi göndereceğiz

Teşekkürler!

E-postanıza özel bir bağlantı gönderdik.
Adresinizi doğrulamak için bağlantıya tıklayın ve yeni başlayanlar için ücretsiz Forex rehberinizi alın.

Tarayıcınızın eski bir sürümünü kullanıyorsunuz.

En son sürüme yükseltin ya da daha güvenli, rahat ve üretken bir yatırım deneyimi için başka bir tarayıcı deneyin.

Safari Chrome Firefox Opera